’t Hofke van St. Antonius

In de buurt Musschemig, verstopt achter de muren van het inmiddels verdwenen Franciscaner klooster langs de Sittarderweg, ligt het Höfke van Sint Antonius.
Vernoemd naar de patroonheilige van de kloosterorde.
Op deze gewijde gronden zijn achttien huurappartementen en twaalf huurwoningen gerealiseerd. Na alle bouwactiviteiten is het nu tijd voor een opknapbeurt voor het oude Höfke.

Mijn naam is Ine Habets de Jong, mijn vader en de vader van mijn man kwamen uit Beersdal. Onze families waren zeer verbonden met de kerk “de Martelaren van Gorcum”. We vinden het zonde dat het Höfke van St. Antonius niet onderhouden is. Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een mogelijkheid dit mooie stukje Musschemig weer in zijn oude luister te herstellen. 
Op 28 juni 2016 hebben we aan mijn keukentafel een overleg gehad. Alle belanghebbende partijen waren aanwezig: gemeente Heerlen (eigenaar van de grond), kerkbestuur (eigenaar van de kapel en de staties), bouwbedrijf Jongen, de buurtbewoners en de buurtorganisatie.
We hebben gezamenlijk de conclusie getrokken  dat ’t Höfke van St. Antonius een belangrijke plek is in de buurt, het hoort bij GMS en verdient dus een kans op eerherstel.
In 1899 werd de Oranje Nassau I mijn geopend. Er werden veel woningen gebouwd voor de mijnwerkers en hun gezinnen, zoals Grasbroek, Musschemig, Schandelen en Beersdal.
Delen van deze zogenaamde Lotharingse- en rugwoningen zijn nu monumenten. Wanneer u nu van het vroegere hoofdkantoor van de ON I naar het Cultuurhuis loopt dan komt u langs 13 monumenten. Bovendien ligt langs deze route ‘t Höfke van St. Antonius. Ik ben van mening dat dit cultureel erfgoed niet verloren mag gaan.

De broeders Franciscanen bouwden een klooster in 1909 en in 1911, een hulpkerk genaamd “de Martelaren van Gorcum”. Onze ouders, grootouders en zelfs onze overgrootouders werkten in de mijn. Gingen trouw naar de kerk voor de heilige mis en het lof. Ze trouwden in de kerk, lieten er hun kinderen dopen, deden er de eerste heilige communie en het heilig vormsel en werden vanuit de kerk begraven. Wie heeft hier geen herinneringen aan. De paters richtten veel verenigingen op, verkenners, gidsen, zangkoor, harmonie, voetbal, ga zo maar verder. Dhr. Peeters was een kerkmeester en bouwde in zijn vrije tijd in 1938 de kapel en deze werd op 17 juli 1938 ingezegend. Rond de kapel kwamen 13 staties, waarvan er helaas nog maar 5 over zijn. Heel bijzonder is statie nr. 2. Met als detail de sculptuur van Antonius die zijn belofte van zuiverheid doet en zich aan Maria toewijdt. Aan de onderzijde van deze statie zijn twee dankplaquettes aangebracht voor de mannen die behouden uit de Tweede Wereldoorlog zijn teruggekeerd. Alle beelden en de twee plaquettes zijn gelukkig veilig opgeslagen in de Heilig Hart kerk van Schandelen.
Na het eerste overleg wordt er nu gewerkt aan een plan van aanpak om ’t Höfke op te knappen en te gaan onderhouden. Wilt u zich inzetten om er samen met ons iets moois van te maken en dat zo te houden, horen we graag van u via 
info@buurtorganisatie.nl