SamenLoop GMS

Het buurtteam GMS zet zich al geruime tijd in om GMS nog mooier, veiliger en meer leefbaar te maken. Maar er is altijd ruimte voor verbetering! En om die verbetering te bereiken hebben we iedereen in de wijk hard nodig!

Daarom gaan we weer buurtschouwen organiseren. Maar wel in een nieuw jasje! Op woensdag 17 mei hebben we een rondje door GMS gelopen via een van te voren vastgestelde route. De buurt is nou eenmaal te groot om helemaal in één keer door te lopen. Aanwezig waren de gemeente, Weller, Wonen Limburg, bureau handhaving en uiteraard de buurtorganisatie.

De nieuwe gekozen naam SamenLoop geeft eigenlijk al aan wat er veranderd is ten aanzien van de traditionele buurtschouw. Alle betrokken partijen zetten nadrukkelijk in op samenwerking met u, inwoner van GMS. We hebben niet alleen gekeken naar wat er beter kan, we hebben vooral gekeken hoe we samen met elkaar die verbetering kunnen aanbrengen! Het stimuleren van burgerparticipatie staat dan ook hoog in het vaandel.

De eerste SamenLoop heeft zich geconcentreerd in en rondom Schandelen. Het was minder druk dan we verwachtten. Jammer maar hierdoor was er voor diegenen die meeliepen extra ruimte om zaken aan de orde te brengen. We mogen achteraf dan ook zeggen dat we een succesvolle  eerste SamenLoop in GMS hebben gehad. Een aantal van de aangedragen knelpunten zijn inmiddels al opgelost!

Wanneer de volgende SamenLoop in GMS zal plaatsvinden is nog niet bekend maar we houden u zeker op de hoogte!

Author: Patrick Noortman