Zaterdag 12 Januari

Nu  het kalenderjaar ten einde loopt, breekt ook voor Mike Werry het einde aan als regerend prins van CV de Paljasssen.

Prins Mike I kijkt  terug op  een fantastisch carnavalsseizoen dat hij heeft mogen meemaken sa- men met zijn  vrouw Demi en hun dochter Veerle. Zaterdag 12 januari zal  hij afscheid nemen van zijn  prinsenmuts, -ketting en scepter en zal  hij toetreden tot de Raad van Elf., waar hij al jaren deel van uit  maakt. Maar alvorens dit  te doen zal hij nog een polonaise lopen waarvoor hij ieder- een van harte uitnodigt.
De  Prinsencommissie, bestaande uit  drie leden van de vereniging, heeft een jaar de tijd  gehad om een nieuwe Prins te zoeken.  Het resultaat van die zoektocht  zullen we  zien tegen de klok van 22.11 uur. Dan weten we  wie  de nieuwe 66 ste jubileum Prins is geworden, die over het G.M.S.   gaat regeren. Het Juphuis is deze avond geopend van- af  20.00 uur en de entree is gratis.
De  muziek  muziek zal  verzorgd worden door onze DJ. Berry, die ook  tijdens de carnavalsdagen van de partij zal  zijn. Noteer deze data alvast in je agenda:
In februari 2019 houden wij de donateurs actie voor onze kindermiddag, zodat we  voor de kinderen van onze wijk weer een gezellige middag en een mooie zak snoep kunnen regelen.

Zaterdag 2 maart 2019 carnavalsmiscarnavalsmis aanvang 19.00 uur. Zaterdag 2 maart 2019 vanaf 20:11 uur Carnavalsavond .
Maandag 4 maart 2019  vanaf 20:11 uur Rosenmontagsbal .
Dinsdag 5 maart 2019 vanaf 14:11 uur Kindermiddag.
Zaterdag 30 november 2019 onze Jubileum avond 6 x11 jaar C.V. de Paljassen, zet dit  vast in je agenda.
Dit alles natuurlijk in het Juphuis aan de Schandelerstraat.
Graag zien we  jullie op  een van onze avonden.
C.V. de Paljassen.
Tot zaterdag 12 januari.