Buurtactie

Van de voorzitter

Na alle feestdagen en nieuwjaarsrecepties en -bijeenkomsten is het tijd voor de orde van de dag. De planning voor 2019 is klaar en de machine moet weer op stoom worden gebracht.

Alle werkgroepen hebben hun plannen voor dit jaar op de agenda gezet en de begroting is hierop gemaakt. Laten we samen dit jaar aan de slag voor een nog mooier GMS.

De GMSlaboranten zullen in 2019 steeds meer van zich laten horen. Er is hard gewerkt aan contacten met allerlei partijen in GMS. Samen is nagedacht over hoe we samen aan de slag kunnen in GMS. Diverse plannen nemen zeer concrete vormen aan en we hebben er veel zin in!

Buurtactieregeling

Ook in 2019 kunt u weer gebruik maken van de buurtactie regeling. De buurtactieregeling is voor ideeën waarmee mensen samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt. Het versterken van het netwerk in de buurt staat centraal. Samenwerking tussen buurtorganisaties, verenigingen of scholen is heel wenselijk. Vóór en dóór de buurt is het motto. Het indienen van een aanvraag kost u trouwens niets.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Een aanvraag dient u online in via www.heerlen.nl/ buurtactie. Hier vindt u het aanvraagformulier en meer informatie. Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat u met het plan in de buurt wilt bereiken, met wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt met buurtorganisaties of andere partijen. Doe er een begroting bij: een overzicht van de verwachte kosten en (eventueel) inkomsten. De aanvragen worden beoordeeld door een groep actieve bewoners uit verschillende buurten van Heerlen en bureau Buurtgericht Werken, gemeente Heerlen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De buurtactiviteit is toegankelijk voor de buurtbewoners;
  • De aanvrager heeft een begroting opgemaakt;
  • De aanvraag is kleinschalig en heeft betrekking op (een deel van) de buurt of een combinatie van buurten in de gemeente Heerlen;
  • De activiteit is bij voorkeur een nieuw of vernieuwend initiatief;
  • Het initiatief is geen reguliere activiteit van de aanvrager;
  • Buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels) zelf uit;
  • Na afloop dient u een verslag in van de activiteit, en een overzicht van de gemaakte kosten (en indien van toepassing, ook de inkomsten).

In voorgaande jaren was het aantal aanvragen uit GMS uiterst bescheiden… heeft u een idee of heeft u hulp nodig bij het bedenken van een plan… neem gerust contact op, we helpen u graag!

Author: admin