Browse By

Kindervakantiewerk

Kindervakantiewerk
21 t/m 24 juli  2020

Wat is KVW Heerlen? Kindervakantiewerk Heerlen is een orga- nisatie die zich met hart en ziel inzet om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar van de wijken GMS, MSP en SBM tijdens de zomervakantie een leuke week te bezorgen. Wij  als organisatie kijken terug op een zeer geslaagd 2019. De kinderen heb- ben genoten van de volgende activiteiten: Mondo Verde, Irrland, Crazy88 en Aquana met speeltuin en BBQ. Tijdens de busreis naar Irrland hebben de kinderen zelf mo- gen kiezen naar welk pretpark we dit jaar zouden gaan. Het is met een overweldigen- de meerderheid Toverland geworden.

Kindervakantiewerk 2020
Achter de schermen zijn we al ver klaar met de voorbereidingen voor dit jaar. Kindervakantiewerk zal worden gehouden van 21 t/m 24 juli  202

Vrijwilligers

Mochten er nog ouders, opa’s/oma’s zijn die het leuk lijkt om als vrijwilliger mee te gaan geef je op via emailadres kvwheerlen@gmail.com. Je komt terecht in een en- thousiast team van vrijwilligers die samen proberen er een leuke week van de maken.

Sponsoren
Kindervakantiewerk is altijd op zoek naar sponsoren. Dat kan door een financiële bijdrage of door sponsoring van shirtjes en bijv: fruit, broodjes, drinken. De organisatie is blij  met elke vorm van sponsoring.

Als u interesse heeft om Kindervakantie te steunen neem dan via volgend mailadres contact op. kvwheerlen@gmail.com

Al onze sponsoren zullen vermeld worden op de facebookpagina.

We willen iedereen die zich het afgelopen jaar voor KVW Heerlen heeft ingezet hier- voor nogmaals hartelijk bedanken. En  een extra bedankje voor onze sponsoren.