Wijksteunpunt Schandelen

Activiteitenkalender
Grote zaal:
Dagelijks: 10:00 tot 14:00 uur open inloop/maaltijdservice
Dinsdag: 19:00 tot 21:00 uur  Sjoelen
Dinsdag: 14:00 tot 17:00 uur  Kienen (oneven weken)
Woensdag: 14.30 tot 15.30 uur  Gym
Woensdagavond: 19:00 tot 22:00 uur Open inloop
Heeft u hulp nodig bij:
– persoonlijke verzorging
– verpleging
– huishoudelijke werk
– maaltijden
– uitleen
– alarmering?
Mensen met aandacht 0900-6990699
Let op!
Verpleegkundig inloopuurtje.
Iedere donderdag 13-14 uur in het dienstencentrum Schandelen Voor al uw vragen over Thuiszorg kunt u terecht bij:
Jessica Vlasveld, wijkverpleegkundige
Verplegen & Verzorgen, Molenwei 500 tel.: 06-14859363
Hannie Vaessen, manager
Huishoudelijke Hulp tel.: 5665419
Kleine Zaal:
Maandag: 14:00 tot 16:00 uur Spellenmiddag
Dinsdag: 09:30 tot 11:00 uur Zingen (1e dinsdag van de maand)
Donderdag: 13:30 tot 15:30 uur Handwerken
Vrijdag: 13:30 tot 17:00 uur Kaarten
Eten:
Woensdag en vrijdag 12:30 uur
Donderdag 17:30 uur
uiterlijk 1 dag van tevoren aanmelden via 045-5656606
Welnessruimte:
Dinsdag : 10.00 tot 12.00 uur massage
Donderdag: 10.00 tot 12.00 uur manicure
Bloedprikken:
Iedere woensdag van 9.00 tot 9.15 uur Spreekuur fysiotherapie:
Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur Spreekuur met de wijkagent:
Iedere 2e donderdag van de maand van 11.30 tot 12.15 uur.
Lotgenotencontact COPD:
Iedere 6 weken op woensdagochtend vanaf 10.00 uur. Meer info : 045-5656606.