De kracht van de buurt
Het afgelopen jaar werden werklust en geduld binnen de Heerlense buurten en het Buurtgericht Werken op de proef gesteld. De deuren van buurthuizen bleven gesloten en de agenda’s waren leeg. Ondanks deze ongekende situatie, werd snel duidelijk dat het coronavirus en de bijbehorende maatregelen er de inzet en het enthousiasme van buurtbewoners, opbouwwerkers en vrijwilligers niet onder kreeg. Er was volop activiteit. Er ontstonden initiatieven in wijken, in straten, tussen buren; er was oog voor ouderen, jongeren, gezinnen en eenzamen. De gemeenschapszin en verbondenheid groeide en dat verspreidde zich door de hele stad.

Véér en déér mensen
Maar er is meer. Want in dit moeilijke jaar werd weer eens duidelijk dat er kracht, aandacht voor elkaar en creativiteit zit in de Heerlense buurten. Jullie lieten zien dat krachten die gebundeld worden iets heel moois voortbrengen. Het omzien naar elkaar en het klaarstaan voor elkaar en jullie tomeloze inzet hielp een straat, een buurt er het afgelopen jaar doorheen. Het wordt nog maar weer eens duidelijk: de buurt is er v66r en dé6r mensen. Alle buurten, ieder met zijn eigen identiteit en gemeenschapsgevoel, maken samen Heerlen.

Hoop en perspectief
Mijn waardering voor jullie onvermoeibare inzet en jullie werkende handen en hoofd. Dat ons hart uit mag blijven gaan naar de mensen om ons heen, naar de stad en de buurt waarin we wonen. Met de lente voor ons, de zon op ons gezicht en de voorzichtige versoepelingen groeit de hoop. Maar vooral de kracht in en van de buurt biedt hoop en perspectief voor de toekomst!

Persoonlijk en dichtbij
Als wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid, ga ik graag persoonlijk met u in gesprek over uw buurt. Wat gaat goed en wat kan beter? Neemt u gerust contact met me op. ben bereikbaar op 06 82 51 84 32 en via mail: a.keulen@heerlen.nl

Warme groet,
Adriane Keulen
Wethouder Buurtgericht Werken & Burgerbetrokkenheid