Spoorsingel

Uitnodiging online bijeenkomst 30 maart

 

Beste heer/mevrouw,

Op 30 maart is er van 19.00 tot uiterlijk 20.30 uur een online informatiebijeenkomst voor iedereen die woont of werkt in de driehoek Spoorsingel-KempkenswegWillemstraat. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg investeren in dit gebied om het aantrekkelijker te maken voor werken, wonen, ondernemen en/of verblijven. Voordat we plannen gaan maken, willen we graag van u horen welke ideeën en wensen u heeft voor dit gebied.

Met u in gesprek

Bureau Kragten, een ruimtelijk adviesbureau, gaat ons helpen met het maken van een plan. Zij hebben enkele globale ideeën, maar willen vooral van u horen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van dit gebied.

Welke kansen ziet u, wat moet er veranderen?

Denk aan het afbreken van verloederde panden, een betere aansluiting op de binnenstad en het Maankwartier, zo min mogelijk overlast, de rol van het verkeer in de wijk enzovoort. Met alle ideeën en suggesties gaan wij aan de slag en deze worden zoveel als mogelijk meegenomen in het plan. We laten aan iedereen die met ons heeft meegedacht ook weten wat we met de ideeën en/of suggesties hebben gedaan en waarom. Dit doen wij voordat het plan wordt vastgesteld.

Meld u aan en doe mee op 30 maart

Wilt u meepraten? Dan kunt u zich tot uiterlijk

24 maart aanmelden met een mail aan

l.martens@heerlen.nl. Op donderdag 26 maart ontvangt u dan van ons de link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst. Vindt u het lastig om te reageren tijdens een online bijeenkomst?

Dan kunt u een e-mail sturen met het verzoek voor een belafspraak. Dan krijgt u de gelegenheid om uw wensen en ideeën voor het gebied in een telefoongesprek toe te lichten.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Chantal Dohmen Bakkenes, beleidsmedewerker Planologie/Stedenbouw. Dat kan via een e-mail naar c.dohmen@heerlen.nl of telefonisch via nummer 045- 5604981.

Met vriendelijke groet,

Loek Damen
Wethouder Middelen, Ruimtelijke Ordening en Herstructurering >>> meer nieuws op heerlen.nl