Over 25 jaar moet het niet meer uitmaken of iemand in Heerlen-Noord, Heerlen-Zuid of in een ander gemiddeld stadsdeel in Nederland wordt geboren. Om dat te bereiken heeft de Alliantie Heerlen-Noord een routekaart opgesteld. Deze beschrijft hoe de ambities voor Heerlen-Noord gerealiseerd kunnen worden via een aanpak op de thema’s leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. De volgende stap is het uitvoeren van de routekaart.

In mei 2022 komt er een burgerconferentie om die uitvoering samen met de inwoners verder invulling te geven.