Koning Willem-Alexander met burgemeester Wever en projectleider Meyer© L1 (Achille Prick)

Woensdag 21 februari 2024 jongstleden, bezocht onze koning Heerlen. Hij is hier op werkbezoek geweest en liet zich bijpraten over het Heerlen-Noord project.

Het project heet voluit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Heerlen-Noord. Het moet de leefomstandigheden in dat deel van de gemeente verbeteren. Het gaat om onder meer de stadsdelen Hoensbroek en Heerlerheide. Hoewel het bezoek van de koning zich beperkte tot het centrum van Heerlen en de aangrenzende Sittarderweg.

Koning Willem-Alexander start zijn bezoek in de Royal, waar burgemeester Roel Wever en NPHLN-directeur Ron Meyer hem kort meenemen in de geschiedenis van Heerlen. Daarna krijgt de Koning een introductie over het Nationaal Programma Heerlen-Noord en maakt hij kennis met de alliantiepartners van het programma en spreekt hij met diverse bewoners.

Vervolgens wandelt de Koning door Heerlen-Noord. Deze wandeling start bij het Maankwartier waar Koning Willem-Alexander uitleg krijgt over de veiligheidsuitdagingen van Heerlen-Noord, maar ook in gesprek gaat over de renovatie en het woonklimaat van de Auroraflat. Aansluitend wandelt hij naar de Sittarderweg. Ook bezoekt hij in een hoofdopzichterswoning een echtpaar dat al decennia in Heerlen-Noord woont. Tijdens dit gesprek staat de verandering van Heerlen-Noord centraal. Daarna ontmoet de Koning een jong gezin dat in een opzichterswoning woont, zij vertellen over hun keuze om in Heerlen-Noord te gaan wonen.

De koning op de foto met de leerlingen van de basisschool.

De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan een basisschool waar Koning Willem-Alexander docenten, ouders en kinderen ontmoet en spreekt over verschillende voor de wijk belangrijke initiatieven zoals de verlengde schooldag en de krant van de buurvrouw.

Bron: https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/koning-bezoekt-heerlen.html