Over ons

Buurtorganisatie GMS
“De buurtorganisatie heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk en voorts al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”

Hiermee geeft meteen aan wat de buurtorganisatie GMS voor bewoners van Grasbroek, Musschemig en Schandelen kan betekenen: er toe bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, met veel plezier in onze wijk kan leven, leren en werken.

Uw eerste aanspreekpunt
Als buurtorganisatie zijn we graag het eerste aanspreekpunt als u tips of vragen heeft over de bevordering van de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk. Of het nu gaat om het op zetten van een duurzaamheidsproject of het organiseren van een activiteiten zoals bridgen of straatfeest. We staan u graag met raad en daad bij.

De buurtorganisatie controleert de toestand en het onderhoud van openbaar groen, parkeergelegenheden, infrastructuur, straatverlichting, straatmeubilair en speelgelegenheden. De openbare veiligheid in zijn algemeenheid is daarbij mede een punt van aandacht. Waar mogelijk neemt zij initiatieven die kunnen leiden tot verwezenlijking van genoemde doelstellingen. De buurtorganisatie (onder)steunt initiatieven, activiteiten en evenementen die kunnen leiden tot grotere sociale samenhang middels laagdrempelige activiteiten voor alle buurtbewoners.

Kleine impressie van de wijken Grasbroek, Musschemig, Schandelen en Hoppersgraaf.

Kleine impressie van de wijken binnen GMS. Gemaakt door Wil Braakman.