Verkeersdrukte Meezebroekerweg/kempkensweg

Beste buurtbewoner,

Als werkgroep Verkeer en Veiligheid van buurtorganisatie GMS willen wij de grote verkeersdrukte op de Meezenbroekerweg en de Kempkensweg, met alle daaraan gerelateerde overlast onder de aandacht brengen van de gemeente Heerlen. Overlast in de vorm van hardrijden, foutparkeerders, geen parkeerplaats voor bewoners, filevorming in de ochtend en avondspits, regelmatige opstoppingen op het kruispunt, geluidsoverlast van auto’s, geen handhaving van 30 kilometer zone en overlast in aanliggende straten!

Ondanks een eerder verzoek tot maatregelen, heeft de afdeling Verkeer van de Gemeente ons laten weten dat er geen aanleiding of noodzakelijkheid is om dit probleem serieus te nemen. Ons werd medegedeeld, dat er weinig tot geen klachten bekend zijn bij de gemeente Heerlen.

Na het verschijnen van de Grasmussch met daarin ons artikel over de verkeersdrukte, hebben we verschillende reacties ontvangen van buurt/straatbewoners, waarin we werden medegedeeld dat deze bewoners na het indienen van een of meerdere klachten hier omtrent, nooit een reactie van de Gemeente heeft ontvangen.

Binnenkort hebben wij een afspraak met diverse ambtenaren van de gemeente Heerlen om onze klacht kenbaar te maken. Om nu de Gemeente te confronteren met een stevig signaal vanuit de Meezenbroekerweg en Kempkensweg in de vorm van een klachtenlijst of bevestiging dat u ons initiatief ondersteunt, willen wij u vragen om uw klacht of bevestiging te mailen naar het volgende email-adres : verkeer@buurtorganisatie.nl

Alleen met uw steun kunnen wij als werkgroep misschien iets betekenen voor u en de leefbaarheid van onze wijk.

Alvast bedankt!

Buurtorganisatie GMS

Werkgroep Verkeer & Veiligheid