De gemeenteraad van Heerlen nodigt alle inwoners uit om deel te nemen aan een bruisende ideeënmarkt op dinsdagavond 4 juni in het stadhuis. Deze markt, georganiseerd op initiatief van de gemeenteraad, biedt een platform voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van onze stad.

Het doel van de ideeënmarkt is om de betrokkenheid van de inwoners bij de politiek te vergroten en hun kennis en invloed beter te benutten. Commerciële ideeën worden niet gezocht; de focus ligt op initiatieven die direct ten goede komen aan de Heerlense samenleving.

Hoe werkt de ideeënmarkt?
Elke deelnemer krijgt een marktkraampje in de hal van het stadhuis om zijn of haar idee te presenteren en anderen hiervoor enthousiast te maken. Dit biedt een unieke kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met raadsleden en andere bezoekers, en om feedback te ontvangen op jouw ideeën.

Na afloop van de markt worden alle ingediende ideeën besproken door de raadsleden. Dit is het moment waarop wordt bepaald of en op welke manier de ideeën een vervolg krijgen.

Aanmelden vóór 20 mei
Wil je deelnemen aan deze inspirerende ideeënmarkt? Meld je dan vóór 20 mei aan via het aanmeldformulier op heerlen.nl/ideeenmarkt. Het ingevulde formulier kan worden teruggestuurd naar idee@heerlen.nl of per post naar Gemeente Heerlen, afdeling Griffie, Postbus 6400 AA, Heerlen.

Grijp deze kans om jouw stem te laten horen en samen met ons bij te dragen aan een nog mooier Heerlen!