Samenvatting Buurtcoalitie 8 mei 2024

Op 8 mei heeft de buurtcoalitie GMS plaatsgevonden.

In de bijlage treft u het verslag en de stukken van het buurcoalitieoverleg.

Heeft u een haalbaar idee dat bijdraagt aan de verbetering van de wijk? Vergeet niet om een voorstel voor het GMSImpuls in te dienen!

Volgende buurtcoalitieoverleg GMS is 5 juni om 19:00 uur in het Buurtpunt Schandelen.

Samenvatting
De voorzitter opende de vergadering, waarna de agenda werd vastgesteld met extra punten over de buurtpreventie-avond cybercriminaliteit, de Lange Jan Park Challenge en een toelichting van de werkgroep Verkeer en Veiligheid. De notulen van 3 april werden gecorrigeerd en vastgesteld.

Tijdens de actiedag op 4 mei waren 13 bewoners en professionals aanwezig in het Lange Jan Park. Ondanks de lage opkomst was het een geslaagde ochtend. Eén bloembak werd aangeplant met Sporkehout en een zaadmengsel, terwijl de vuurdoorn werd verplaatst naar de Jeu de Boulesbaan. De Praktijkschool zal een insectenhotel bouwen, met een onthulling gepland voor februari. Ook is een afvalbak bij de hondenuitlaatplek geplaatst en geadopteerd door buurtbewoners.

Op 5 mei vond de Vrijheidsmaaltijd plaats in het Lange Jan Park, georganiseerd door Weller, Wonen Limburg, de opbouwwerker en vele bewoners. De burgemeester stak het vredesvuur aan en er was muziek van het Gospelkoor en het orkest van GMS. Bij de evaluatie werd het gebrek aan stroom, water en de communicatie besproken.

De buurtpreventie-avond over cybercriminaliteit vindt plaats op 16 mei in het Cultuurhuis, geïntroduceerd door de burgemeester. Uitnodigingen zijn via WhatsApp en e-mail gedeeld. Het volgende GMS Café wordt gehouden op 29 mei in het Juphuis, met als onderwerp het 5-jarenplan voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Tijdens de Lange Jan Park Challenge presenteerden studenten ontwerpen voor een ontmoetingsplek. Er waren zorgen over mogelijke overlast en vandalisme, maar er werd besloten het een kans te geven met aandacht voor risicobeheer.

De werkgroep Verkeer en Veiligheid bracht de verhoogde verkeersdrukte op de Meezenbroekerweg en Kempensweg onder de aandacht. Na een verkeersmeting in 2003 bleek dat 9000 voertuigen per dag passeren. Ondanks afgewezen verzoeken voor een nieuwe meting, werden klachten verzameld en gepresenteerd aan de gemeente, die binnenkort met een reactie komt.

GMSImpuls was een succes met creatieve middagen en huisbezoeken via het Opkikkertje. De 5G-kookgroep nodigde sociaal geïsoleerde en financieel beperkte mensen uit voor maaltijden. Het Jeu de Boules-toernooi en de kleurwedstrijd op 5 mei waren geslaagd. Er werden geen nieuwe voorstellen ingediend en een budgetverzoek voor de Oosterse markt werd afgewezen.

Tot slot werden er enkele mededelingen gedaan, zoals het melden van geluidsoverlast bij de gemeente en het zoeken naar bewonerskrachten in Grasbroek en Hoppersgraaf. Bewoners en belanghebbenden werden uitgenodigd om projectideeën voor GMSImpuls in te dienen voor 3 juni bij Emal. De presentatie en stemming vinden plaats op 5 juni.