In september 2020 bundelden de Gemeente Heerlen en vooraanstaande woningcorporaties (waaronder Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen, Wonen Zuid en Stadsregio Parkstad Limburg) hun krachten door een intentieovereenkomst te ondertekenen. Het doel was duidelijk: gezamenlijk werken aan het versterken van de leefbaarheid in de wijk GMS. Deze ambitie omvatte niet alleen financiële investeringen, maar ook een dieper streven naar een bloeiende, inclusieve en veerkrachtige gemeenschap. Dit betekende dat bewoners actief werden betrokken bij het ontwerpen van hun eigen leefomgeving en het stimuleren van een sterke gemeenschapsgeest.

Met als doel dit te bewerkstelligen, werd in oktober 2021 het ‘GMS On Tour’-programma geïntroduceerd. Dit maandlang durende initiatief was gericht op het bevorderen van interactie en participatie met alle betrokken partijen. Het programma omvatte diverse activiteiten, elk zorgvuldig ontworpen om diverse perspectieven te verzamelen en een breed scala aan ideeën en inzichten te ontlokken.

De kern van ‘GMS On Tour’ was de ‘GMS On Tour Bus’, een mobiele ontmoetingsplaats die op vier strategische locaties in de wijk werd geplaatst. Hier kregen bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden de kans om hun visies, zorgen en suggesties te delen. Dit directe contact met de gemeenschap bood waardevolle inzichten in de behoeften en prioriteiten van de wijkbewoners.

Daarnaast werden gerichte workshops georganiseerd, gericht op specifieke thema’s zoals ondernemerschap, zorg, vastgoed en veiligheid. Deze workshops boden een diepere duik in belangrijke kwesties, waarbij kleinere groepen de kans kregen om in detail te discussiëren en creatieve oplossingen te bedenken.

Een uniek aspect van ‘GMS On Tour’ was het betrekken van kinderen als ‘Kids Reporters’. In samenwerking met Basisschool de Horizon werden zes jonge reporters opgeleid in het maken van vlogs, waarin ze hun eigen kijk op de wijk deelden. Dit niet alleen bood een frisse perspectief, maar versterkte ook de stem van de jongere generatie in de besluitvorming over hun leefomgeving.

Naast deze interactieve benaderingen werden ook meer gestructureerde methoden gebruikt, zoals een enquête via het burgerpanel van de gemeente Heerlen en interviews met sleutelfiguren in de wijk, waaronder de wijkagent, vertegenwoordigers en basisschool De Horizon.

Al deze verzamelde inzichten en feedback werden zorgvuldig geanalyseerd en verwerkt in het Wijkontwikkelingsplan. Dit plan, dat fungeert als een dynamische blauwdruk voor de toekomst van de wijk GMS, weerspiegelt de diverse stemmen en behoeften van de gemeenschap en biedt concrete richtlijnen voor verdere ontwikkeling en verbetering. Met ‘GMS On Tour’ heeft de gemeente Heerlen niet alleen een platform gecreëerd voor participatie en betrokkenheid, maar ook een belangrijke stap gezet richting een meer inclusieve en veerkrachtige samenleving.

Nieuwsgierig naar het volledige ontwikkelingsplan? Check dan deze link!