Terugblik GMS Café 28 februari 2024

Evaluatie GMS Café 28 februari: Parels van GMS.

Bij het laatste GMS Café kwamen buurtbewoners samen om te praten over de verborgen schatten die zich verstopt houden in de wijken van GMS. De sfeer was levendig en vol ideeën terwijl mensen zich bogen over manieren om deze verborgen juweeltjes beter te laten schitteren.

Er werden in totaal tien van deze bijzondere plekken besproken, en de gesprekken bruisten van creativiteit terwijl men brainstormde over manieren om ze te verbeteren. Het betoverende Lange Jan Park, de historische wegkruizen en het idee van het creëren van gezellige ontmoetingsplekken voor jong en oud kwamen allemaal aan bod. Tijdens de bijeenkomst viel vooral op dat er een verlangen was naar meer levendigheid, groen en samenzijn in de buurt.

Wat ging er allemaal goed?
– Wisselen van de tafels door middel van nummers;
– Opkomst;
– Thema sprak bewoners aan;
– Toegankelijk/laagdrempelig thema;
– De ideeën van bewoners die naar boven kwamen;
– Actiegericht, niet lullen maar poetsen.

Waar wordt er voor een volgende keer meer rekening mee gehouden?
– Weinig mensen uit Schandelen aanwezig;
– Weinig andere nationaliteiten aanwezig;
– Andere verwachting gewekt in uitnodiging. Niet gesproken over identiteit GMS;
– Moeilijk om rondes uit elkaar te trekken. Bij benoemen parels was er al nagedacht over acties;
– Jammer dat je geen acties kan bedenken over je eigen parel.

Wat hebben we geleerd?
– GMS kan blijven groeien;
– Het is een goede manier om bewoners te betrekken;
– Door middel van nummers van tafels wisselen is goed georganiseerd.

Wat doen we de volgende keer anders?
– Optie: GMS café organiseren in een andere buurt;
– Rondes duidelijker onderscheiden;
– Vooraf onderzoeken of wisselen van tafels past bij onderwerp. Kanttekening: Het wisselen van tafels is juist om mensen te ontmoeten. (Deze editie ging door het wisselen van tafels het enthousiasme naar beneden. Bewoners konden niet nadenken over hun eigen idee. Een op-lossing is een 4e ronde toevoegen. Men begint en eindigt bij het eigen ingebrachte idee. Een andere oplossing is dat bewoners zelf één idee uitkiezen waar zij mee aan de slag gaan.)

Plannen actiedag en bepalen thema n.a.v. GMS café
– Op 20 maart gaat de gemeente met de opbouwwerker en de aangehaakte bewoner de locaties bezoeken. Zij gaan vier locaties bezoeken waar een interventie op korte termijn haalbaar is.
– Minimaal één van de laagdrempelige interventies wordt voor het volgende GMS café uitgevoerd. Wanneer haalbaar onthulling interventies Lange Jan Park met de vrijheidsmaaltijd (5 mei).
– Het volgende GMS café vindt plaats op 29 mei 2024.
– Thema: Etalageproject Sittarderweg e.o.. Bewoners worden tijdens het GMS café meegenomen in het proces van het Handelingsperspectief. Het thema is onder voorbehoud. Het dient in de tijdsplanning van het bureau dat aan de slag gaat met het Handelingsperspectief te passen.