Op 5 juni 2024 kwamen de bewoners van GMS samen voor een buurtvergadering in het Cultuurhuis Heerlen. De voorzitter opende de bijeenkomst met het nieuws dat GMS deel uitmaakt van het Nationaal Programma Heerlen-Noord (NPHLN), een project dat verschillende wijken helpt verbeteren. Bewoners van GMS gaven aan dat ze niet graag bij ‘Heerlen-Noord’ horen, omdat dit gebied vaak negatief in het nieuws komt. Ze zijn trots op hun eigen wijk en willen dat GMS zijn eigen naam behoudt. Het NPHLN stelde voor om hierover in gesprek te gaan met de bewoners.

De agenda voor de vergadering werd goedgekeurd en er werd een extra punt toegevoegd: de Oosterse braderie. De notulen van de vorige vergadering werden zonder wijzigingen geaccepteerd.

Er werd teruggeblikt op het laatste GMS café, waar bewoners samenkwamen om te praten over de wijk. Dit was een gezellige bijeenkomst met lekker eten en goede gesprekken. Wel waren er wat problemen met de tafelschikking en was de opkomst uit bepaalde wijken, zoals Schandelen, en van jongeren laag. Voor de volgende keer willen we de communicatie verbeteren en meer bewoners betrekken.

Er is een werkgroep opgericht om meer diversiteit onder de deelnemers te krijgen. Deze groep gaat uitzoeken wie de belangrijke personen in elke straat zijn en waar mensen vandaan komen die eerder meededen. Zo willen we iedereen erbij betrekken.

Het volgende GMS café gaat over hoe we bewoners het beste kunnen bereiken. Een groepje bewoners gaat dit voorbereiden.

We hebben ook gesproken over de kloostermuur in Musschemig, een historisch stuk van de wijk. Er is een plan om de muur te restaureren en de geschiedenis van de buurt erop te laten zien. Sedai, een buurtwerker, zoekt bewoners die willen helpen met dit project.

De Oosterse braderie vond plaats op 2 juni in het Lange Jan Park, omdat de vergunning voor de Willemstraat te laat was aangevraagd. Ondanks enkele beperkingen, zoals het niet mogen koken in het park, was het een leuke dag met livemuziek. De organisatie wil de braderie elk jaar houden en zoekt een goede locatie.

Voor meer evenementen in de wijk zijn er mensen nodig die willen helpen organiseren. Het is belangrijk dat meer bewoners meedoen, zodat niet altijd dezelfde vrijwilligers alles hoeven te doen.

De 5G-kookgroep kookt voor mensen die weinig te besteden hebben of zich eenzaam voelen. Dit project loopt goed en ze overwegen om een extra groep te starten. Het Opkikkertje, een creatief initiatief, is ook een succes en kreeg extra budget toegewezen om door te gaan.

Bewoners kunnen nieuwe projectideeën indienen voor het GMSImpuls-programma. De voorstellen worden beoordeeld op 10 juli. Er komt ook een Burendag op 28 september waarvoor vrijwilligers worden gezocht.

De volgende buurtvergadering is verplaatst naar 10 juli vanwege een inspiratiesessie over vrijwilligerswerk op 3 juli. De buurtvergadering vindt plaats van 19:30 tot 21:00 uur bij Buurtpunt Schandelen.