Burgerberaad in Heerlen: Jouw Kans om Mee te Denken!

Het eerste burgerberaad in Heerlen officieel van start is gegaan! Sinds 20 mei hebben alle inwoners van Heerlen de unieke kans om hun stem te laten horen door een thema aan te dragen voor dit burgerberaad. Dit is een bijzonder moment waarbij 100 geselecteerde inwoners in 2025 zullen samenwerken om advies te geven over een onderwerp dat van groot belang is voor onze stad.

Burgemeester Roel Wever benadrukt het belang van deze participatie: “Het is belangrijk dat mensen in onze stad meedenken, zich betrokken voelen en het gevoel hebben dat hun mening telt. Het burgerberaad is daar een uitstekend instrument voor. Heerlenaren krijgen nu écht de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor onze stad. Niet alleen door adviezen te geven tijdens het burgerberaad maar ook door thema’s aan te dragen en hierop te stemmen.”

Hoe werkt het?

Het proces is eenvoudig en toegankelijk voor iedereen. Inwoners kunnen hun thema’s tot en met 2 juni aandragen. Dit kan telefonisch via 045 – 560 50 40, keuzemenu optie 4, online via heerlen.nl/burgerberaad en op diverse fysieke locaties in de stad. Een volledige lijst van inleverpunten is beschikbaar op de website van de gemeente Heerlen.

Na de indiening worden de thema’s beoordeeld en geselecteerd. Vervolgens kunnen alle inwoners van Heerlen van 24 juni tot en met 30 juni stemmen op hun favoriete thema. Het thema met de meeste stemmen wordt in september gepresenteerd aan de gemeenteraad, waarna de definitieve vraagstelling wordt opgesteld. Deze vraag zal in januari 2025 worden voorgelegd aan het burgerberaad.

Samenstelling van het Burgerberaad

Dit najaar ontvangen 10.000 Heerlenaren een uitnodiging om deel te nemen aan het burgerberaad. Uit deze groep worden 100 deelnemers geloot, gebaseerd op diverse kenmerken om een representatieve afspiegeling van de Heerlense samenleving te waarborgen. Deze 100 inwoners zullen gezamenlijk het burgerberaad vormen dat begin 2025 van start gaat.

Waarom meedoen?

Dit is een unieke kans om direct invloed uit te oefenen op het beleid en de toekomst van Heerlen. Het burgerberaad stelt inwoners in staat om samen met experts te werken aan oplossingen en adviezen voor de gemeente. Het is een manier om jouw stem te laten horen en een actieve rol te spelen in de verbetering van onze stad.

Buurtvereniging GMS moedigt alle leden en inwoners van Heerlen aan om gebruik te maken van deze gelegenheid. Draag een thema aan, stem op de belangrijke onderwerpen en help mee om van Heerlen een nog betere plek te maken om te wonen!

Voor meer informatie en updates, bezoek heerlen.nl/burgerberaad en blijf betrokken bij dit spannende proces. Samen maken we het verschil!